Exekuce na plat. Jak probíhá?

exekuce na plat

I vy jste zaslechli o lidech, co mají exekuci na plat? Ano tento druh vymáhání pohledávky soudem je čím dál častější. Exekuci na plat nařizuje soud, exekutor, popřípadě finanční úřad české republiky. Po informování zaměstnavatele o nucené exekuci na váš plat, sám zaměstnavatel odvádí určenou částku příslušnému orgánu, který tuto částku vymáhá. Mnozí z vás se ptáte, jak dlouho takto může tato exekuce trvat? Strhávání dlužné částky se provádí každý měsíc a není časově omezena. Zaměstnavatel pak exekuci na plat musí vyhovět nelze jí odmítnout. Obrana před touto exekucí prakticky neexistuje, částka vám je strhávána dokud nezaplatíte celou dlužnou částku.

A jak je to s exekucí na plat?
O celou mzdu nepřijdou ani lidé, kteří se do problémů dostali i přesto, že pracují. Exekutor jim sice může sáhnout na výplatu, část peněz jim musí ponechat. Dlužníkovi, kterému se z platu strhávají jeho dluhy, musí zůstat alespoň 4620 korun pro jeho osobu, na každou vyživovanou osobu potom dalších 1155 korun.
Srážky se provádějí z čisté mzdy. Pokud po odečtení nezabavitelných části zbude ze mzdy dlužníka částka nižší než 6930 korun, zaokrouhlí se směrem dolů na sumu dělitelnou třemi tak, aby mohla být rozdělena na třetiny. Jedna třetina, tedy maximálně 2310 korun, vždy zůstane dlužníkovi. Další třetina je určena na uhrazení přednostních pohledávek. V případě, že takové za dlužníkem nejsou, připadne i tato částka dlužníkovi. Poslední třetina slouží na uspokojení nepřednostní pohledávek.
V případě, že po odečtení nezabavitelných částí mzdy zůstane částka přesahující 6930 korun, může exekutor sumu překračující tuto hranici srazit již bez omezení, a dlužník z ní tedy nemusí v případě větších dluhů dostat nic.


hypotéka oddlužení půjčky

 

Kdo nám fandí:

Nejnovější inzeráty
Spolupracujeme: